ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)014/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ และ 100 เควีเอ ชนิดทนการลัดวงจร โดยวิธีสอบราคา
ระยะเวลาขายแบบ : 13 ธันวาคม 2559 ถึง 22 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 23 ธันวาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1996791.20    บาท
ราคากลาง : 1996791.20    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจาราณาราคาต่อรายการ
- พิจารณาคุณสมบัติมาตรฐาน กฟภ. ตามแบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)014/2559
- ราคาเสนอรวมค่าขนส่งถึง ระยอง จันทบุรี ตราด
- กำหนดยืนราคา 90 วัน
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591213123049787_ประกาศราคากลางหม้อแปลง สอบราคา 014-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591213123358904_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา หม้อแปลง014-59.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาแบบสอบราคาและเงื่อนไขสอบราคา โดยละเอียด ก่อนเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 13 ธันวาคม 2559