ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.01M/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มท่อพีวีซี 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 18 ธันวาคม 2558 ถึง 29 ธันวาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 6 มกราคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 793,512    บาท
ราคากลาง : 772,520    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581218141907500_04M-2559.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581218141907453_ประกาศสอบราคา 01M.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศินุช 038-455280 ต่อ 10326 หรือ 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม 2558