ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ. 05M/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรองตามแผนปี 2559 กลุ่ม FUSE LINKS TYPE K จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 14 ธันวาคม 2558 ถึง 23 ธันวาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 25 ธันวาคม 2558
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 348400    บาท
ราคากลาง : 343340    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581214212814062_ประกาศราคากลาง สอบราคาพัสดุรอง ฟิวส์ลิงค์05M-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581214212814015_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ซส.05M-59.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 14 ธันวาคม 2558