ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)017/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 22 สิงหาคม 2560 ถึง 4 กันยายน 2560
วันที่เสนอราคา : 6 กันยายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,356,276.36    บาท
ราคากลาง : 1,356,276.36    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาราคาต่อรายการ
- เงื่อนไขการจัดซื้อเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนดเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)017/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600822095822631_ประกาศราคากลางคอนกรีต สอบราคา 017-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600822095822616_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคคอนกรีต 017-60.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจเสนอราคา กรุณาศึกษารายละเอียดเงื่อนไขก่อนเสนอราคา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 22 สิงหาคม 2560