ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบษ.(บอ.) 986/2561 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อชุดเติม Gas SF6 พร้อมดูดอากาศ
ระยะเวลาขายแบบ : 22 มีนาคม 2561 ถึง 29 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 30 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 802,500    บาท
ราคากลาง : 802,500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10614           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1. ราคาต่ำสุด
2. ถูกต้องตามสเปค
3. เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะงาน
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610323152233645_ราคากลางจัดซื้อชุดเติม GAS SF6 พร้อมดูดอากาศ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610323152233614_ประกาศจัดซื้อชุดเติมแก๊ส SF6.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิสิฐ เลาหะวีร์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 23 มีนาคม 2561