ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.)1599/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้อ Universal Relay Test 1 phase ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ในเขตพื้นที่ กฟก.2
ระยะเวลาขายแบบ : 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 19 กรกฎาคม 2560
เวลา : 10:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 722,250    บาท
ราคากลาง : 722,250    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0944846048,038455293-10620           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : รายละเอียดอุปกรณ์ถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600619093357917_ปปช.07 สอบราคา Uiversal test 1P.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600619093357917_ประกาศ สอบราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : จิรุตม์ ครินชัย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2560