ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-TSDP.9.3(A)-081/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107272396
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างค่าแรงและค่าอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 และสถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 จังหวัดระยอง
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 27 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 14176921.13    บาท
ราคากลาง : 14643164    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    025909066           Fax :    025909068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108085843803_ราคากลาง 081.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108085843772_ประกาศ -081.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : โสรยา ฤกษ์ใหญ่    E-mail : soraya.reu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562