ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ กลุ่ม คอนเนคเตอร์ จำนวน 13 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 1 กันยายน 2560 ถึง 12 กันยายน 2560
วันที่เสนอราคา : 21 กันยายน 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,632,244.60    บาท
ราคากลาง : 5,632,244.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 281,613    บาท
จำนวน : 13    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาราคาต่อรายการ
- เงื่อนไขการจัดซื้อเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนดเลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600822101252722_ประกาศราคากลาง คอนเนคเตอร์ ประกวดราคา 015D-60 (1).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600822101252691_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา 015D-60.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจเสนอราคา กรุณาศึกษารายละเอียดเงื่อนไขก่อนเสนอราคา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 22 สิงหาคม 2560