ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบษ(ปฮ)2046/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067214143
รายละเอียด : จัดวื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือออทไลน์
ระยะเวลาขายแบบ : 20 มิถุนายน 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 28 มิถุนายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 957,436    บาท
ราคากลาง : 957,436    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10626           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610619151233306_919ปปช 07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610619151233290_ประกาศ19062561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2561