ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 019/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี 2 รายการ งานบำรุงรักษาระบบสายส่ง
ระยะเวลาขายแบบ : 3 สิงหาคม 2558 ถึง 13 สิงหาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 17 สิงหาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 372000    บาท
ราคากลาง : 372000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580803155447054_ประกาศราคากลางซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 019-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580803155447023_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 019-2558.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพ่ิมเติมที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 สิงหาคม 2558