ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   วิธีกรณีพิเศษ  เลขที่   ก.2 กปบ.(จฟ.1) 1080/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ในสังกัดหน่วย Unmanned บางแสน 1 จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีกรณีพิเศษ
ระยะเวลาขายแบบ : 27 เมษายน 2560 ถึง 27 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 2,334,360.00    บาท
ราคากลาง : 2,334,360.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038784944           Fax :    038784944           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.สิทธิพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ได้รับสิทธิพิเศษในการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยของ อผศ. สามารถติดต่อจ้างโดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษ
2.ตามอนุมัติ เลขที่ กรบ.(ผส) 1487/2555 ผวก. ลงนามวันที่ 4 ม.ค.2556 อัตราการจ้าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จ้างตามที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเสนอราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600502093820442_1.1 ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สายัณต์ งามหน้า    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 พฤษภาคม 2560