ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.08D/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรองตามแผนปี 2559 กลุ่มตู้มิเตอร์ จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 23 ธันวาคม 2558 ถึง 5 มกราคม 2559
วันที่เสนอราคา : 14 มกราคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 6552000    บาท
ราคากลาง : 6049680    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 327600    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581215140251750_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา ตู้มิเตอร์ 08D-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581214214644953_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ซป.08D-59.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-285-5405
โปรดศึกษาเงื่อนไขการจัดซื้อ ก่อนการเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 14 ธันวาคม 2558