ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.) 002/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 22 เควี 3 เฟส 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 28 มกราคม 2558 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่เสนอราคา : 6 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,382,800    บาท
ราคากลาง : 1,382,800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 28012558_ประกาศราคากลาง สอบราคาหม้อแปลง ซส.002-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 28 มกราคม 2558