ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(คพพ)09/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุกลุ่ม เหล็กคอนเคเบิล ตามแผนจัดซื้อพัสดุรอง ปี2559 โครงการ คขก.2 และโครงการ คพพ.1
ระยะเวลาขายแบบ : 9 ธันวาคม 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 21 ธันวาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 801558.40    บาท
ราคากลาง : 801558.40    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคา ซส.ก.2 กบญ.(คพพ)09/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591208153324580_ปรกาศราคากลาง กลุ่มเหล็กคอนเคเบิล คพพ09.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591208153324564_ประกาศเหล็กคอน คพพ09.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง (คุณศศินุช 094-285-5405,คุณพลอยนภัส 086-8295181)


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 ธันวาคม 2559