ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-I(E)-116/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097476293
รายละเอียด : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีรหัสพัสดุ กลุ่มสายไฟ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงเหนือดินของงานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut&Turn [สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1 (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าห้างฉัตร] - สถานีไฟฟ้าลำปาง 3 จ.ลำปาง
ระยะเวลาขายแบบ : 9 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 28 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 5697750    บาท
ราคากลาง : 5336625    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 284900.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909066           Fax :    025909068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621009113101837_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621009113101774_ประกาศ PEA-I(E)-116-2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : โสรยา ฤกษ์ใหญ่    E-mail : soraya.reu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562