ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ซ.ปลด. 1/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027101092
รายละเอียด : กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 18 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,686,502.03    บาท
ราคากลาง : 3,686,502.03    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038659880           Fax :    038659573           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620207155710176_ประกาศราคากลาง คอนกรีต 2 รายการ 3ล้าน6.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620207155710161_งานคอนกรีต มค 62.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ดวงแก้ว หน่ายทุกข์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2562