ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ)023/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสวิตใบมีด 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 285 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 20 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 2 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1444380    บาท
ราคากลาง : 1444380    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581020234315867_ประกาศราคากลางสอบราคาสวิตใบมีด ซส.023-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581020234315835_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอบราคาดิสคอนเนค.pdf   
หมายเหตุ : ศึกษาเงื่อนไขก่อนการเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 20 ตุลาคม 2558