ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.05D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรองตามแผนจัดหาปี 2560 กลุ่มปรีฟอร์มเข้าปลายสาย 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 19 ธันวาคม 2559 ถึง 28 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 10 มกราคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2702873.50    บาท
ราคากลาง : 2702873.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 135145    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิิจารณาราคาต่อรายการ
-เงื่อนไขเป็นไปตามแบบประกวดราคา เลขที่ ซป.ก.2กบญ.05D/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591206212425691_ประกาศราคากลางประกวดราคา ปรีฟอร์ม 05D-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591206212425660_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาปรีฟอร์ม 05D-2560.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขประกวดราคา ก่อนเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 ธันวาคม 2559