ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ)024/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ22-0.46-0.23 KV. จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 26 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558
วันที่เสนอราคา : 9 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1907700    บาท
ราคากลาง : 1907700    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581026160658540_ประกาศราคากลางซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 024-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581026160658478_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอบราคาหม้อแปลง 024-58[1].pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 ตุลาคม 2558