ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.B015/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง งานสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 14 ตุลาคม 2559 ถึง 26 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 7 พฤศจิกายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 8123493.50    บาท
ราคากลาง : 8123493.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 406175.00    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบประกวดราคาที่ ซป.ก.2กบญ.B015/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591005114050313_ปรกาศราคากลาง คอนกรีต B015.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591005114050297_แนบประกาศ B015.jpg   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง (คุณศศินุช 094-285-5405,คุณพลอยนภัส 086-8295181)


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2559