ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2กกค.(ยค.)ป.-03/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดเช่ารถแวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
ระยะเวลาขายแบบ : 10 สิงหาคม 2560 ถึง 22 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 5 กันยายน 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3929040    บาท
ราคากลาง : 3929040    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 196452    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455293 ต่อ 10173           Fax :    038-455300           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600731145532737_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600731145532737_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เกษม มากนิคม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 31 กรกฎาคม 2560