ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 -ชบ.(คล.)004/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 ม.จำนวน 200 ต้น
ระยะเวลาขายแบบ : 20 มกราคม 2558 ถึง 26 มกราคม 2558
วันที่เสนอราคา : 28 มกราคม 2558
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 944000.00    บาท
ราคากลาง : 944000.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086,038455147 ต่อ10937           Fax :    038-455301           E-mail :    [email protected] , [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 20012558_แสดงราคากลาง เสา12.docx   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : 1.บรรจุภัณฑ์ตามมาตราฐานกฟภ. 2.มีหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย 3.ระบุ ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่ายให้ชัดเจน 4.ส่งของภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ หรือตามข้อตกลง ที่บริษัทลงในใบเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศิริวรรณ เจริญวงศ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 20 มกราคม 2558