ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)016/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายคอนโทรลเคเบิ้ลจำนวน 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 23 มิถุนายน 2558 ถึง 3 กรกฎาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 6 กรกฎาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 610,632    บาท
ราคากลาง : 610,632    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580623144410448_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580623144410370_ประกาศ สายคอนโทรล ใหม่.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 23 มิถุนายน 2558