ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   มพย.วต.(จ)042/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107195436
รายละเอียด : งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก และรื้อถอนรั้วลวดหนาม ด้านขวา ที่ กฟย. บ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 715,937    บาท
ราคากลาง : 715,937    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0882987720           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108154531290_ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108154531274_ประกาศ01.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ    E-mail : suwatchai.ake@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562