ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)ฺB014/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กรกฎาคม 2560 ถึง 26 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 4 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,931,526    บาท
ราคากลาง : 9,931,526    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 496,577    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาราคาต่อรายการ
- เงื่อนไขการจัดซื้อเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด เลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)ฺB014/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600704092003928_B014.2560.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600704092003912_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา B014-60.pdf   
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 4 กรกฎาคม 2560