ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B019/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 160 เควี 3 เฟส 22-0.40 เควี ดีวาย11 ชนิดทนการลัดวงจร
ระยะเวลาขายแบบ : 5 ตุลาคม 2559 ถึง 14 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 26 ตุลาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 8856925    บาท
ราคากลาง : 8856925    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 442847    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบประกวดราคา ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B019/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590926141611915_หม้อแปลง160 SC.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590927114154247_ประกาศประกวดราคาB019-59.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง (คุณศศินุช 094-285-5405,คุณพลอยนภัส 086-8295181)


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 กันยายน 2559