ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(บฟ.)865/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรอการตรวจซ่อม ขนาด 9.00x22.00 เมตร สถานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 14 พฤษภาคม 2558 ถึง 20 พฤษภาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 21 พฤษภาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,872,900    บาท
ราคากลาง : 4,872,900    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 487,290    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455147 ต่อ 10611           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 27042558_ราคากลางจากคณะกรรมการe-gp.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 27042558_ประกาศประกวดราคา 865.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นรินทร์ กิจเจริญวรากุล    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 เมษายน 2558