ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ)B018/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 2000 เควีเอ plug in โรงไฟฟ้าดีเซล เกาะสีชัง เกาหมาก
ระยะเวลาขายแบบ : 30 ตุลาคม 2558 ถึง 10 พฤศจิกายน 2558
วันที่เสนอราคา : 19 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3200000    บาท
ราคากลาง : 3200000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 160000    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038455086           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581020234725406_ประกาศราคากลางประกวดราคา หม้อแปลงplug in.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581020234725359_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกวดราคาหม้อแปลงplugin.pdf   
หมายเหตุ : ศึกษาเงื่อนไขก่อนเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 20 ตุลาคม 2558