ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   จ.ส.ก.2 กบล.(ลส)03/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดจ้าง บุคคลภายนอกจัดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ของ กฟฟ. ที่มีรายได้ มากกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน ในรูปแบบ Executive และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 8 สิงหาคม 2560 ถึง 14 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 15 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 809,166.10    บาท
ราคากลาง : 809,166.10    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 40,458.31    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10214           Fax :    038-467709           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขสอบราคาจ้าง เลขที่ จ.ส.ก.2 กบล.(ลส)03/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600808150045383_ประกาศราคากลางแบบที่ 7 ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600808150045383_SCAN_170808142804.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธีรพงศ์ แพทย์รังษี    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 กรกฎาคม 2560