ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก2-กบญ.(จซ) 005/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 95 ต.มม. จำนวน 35,000 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่เสนอราคา : 20 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,540,000    บาท
ราคากลาง : 1,540,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 11022558_ประกาศราคากลางซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 005-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2558