ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.02D/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม Hotlineจำนวน 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 6 มกราคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2559
วันที่เสนอราคา : 26 มกราคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,238,940    บาท
ราคากลาง : 4,174,344    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 211,947    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581223093408656_02D-2559.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581223093408625_ประกาศประกวดราคา 02D.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศินุช โทร 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 23 ธันวาคม 2558