ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.) 2849/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ก่อสร้าง สฟฟ.โป่งน้ำร้อน2 (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ตุลาคม 2559 ถึง 12 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 21 ตุลาคม 2559
เวลา : 10:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2024772.77    บาท
ราคากลาง : 1712000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    097241122           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590928102122559_03)ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590928102122527_ประกาศสอบราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ทนงศักดิ์ แก้วสายบัวทอง    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 28 กันยายน 2559