ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.3699/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อรถตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า (รถตู้หลังคาสูง)
ระยะเวลาขายแบบ : 4 มกราคม 2560 ถึง 11 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : 12 มกราคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 5966320    บาท
ราคากลาง : 5966320    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 298316    บาท
จำนวน : 5966320    รายการ
โทรศัพท์ :    0972411122           Fax :    038455086           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ผ่านเงื่อนไข และพิจารณาราคารวม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591226154110344_ราคากลาง รถตู้หลังคาสูง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591226154110266_ประกวดราคาจัดซื้อรถตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมพร บุตรทอง    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 ธันวาคม 2559