ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B011/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : พัสดุรองกลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ งบโครงการ คสจ.7
ระยะเวลาขายแบบ : 28 กันยายน 2559 ถึง 7 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 19 ตุลาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,193,550.29    บาท
ราคากลาง : 2,193,550.29    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 109678    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบประกวดราคาซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B011/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590919164826075_ราคากลาง ลวดเหล็ก คสจ.7-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590919164826059_ลวดเหล็ก.JPG   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง (คุณศศินุช 094-285-5405,คุณพลอยนภัส 086-8295181)


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 กันยายน 2559