ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 020/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายคอนโทรลเคเบิ้ลจำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 7 สิงหาคม 2558 ถึง 19 สิงหาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 21 สิงหาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,890,300    บาท
ราคากลาง : 1,890,300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580807141128443_สายคอนโทรล 3 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580807141128412_ประกาศสอบราคา 020.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 7 สิงหาคม 2558