ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2กกค.(ยค)ป-02/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : เช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน งานโครงการ (คขก.2)
ระยะเวลาขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : 2 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1027200    บาท
ราคากลาง : 1020780    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10173           Fax :    038455300           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610220145501941_ตารางราคากลางเช่ารถยนต์โครงการ 5 ปี.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610220145501910_ประกาศรถโครงการ.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : เกษม มากนิคม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 20 กุมภาพันธ์ 2561