ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.) B003/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า 22 เควี 2 รายการ ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 30 มีนาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 6,436,080    บาท
ราคากลาง : 6,436,080    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 321,804    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 27022558_ประกาศราคากลางซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B03-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม ในแบบประกวดราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 กุมภาพันธ์ 2558