ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.010M/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม ปี 2559 กลุ่ม เหล็กคอนเคเบิ้ล
ระยะเวลาขายแบบ : 14 กันยายน 2559 ถึง 23 กันยายน 2559
วันที่เสนอราคา : 27 กันยายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 568779.90    บาท
ราคากลาง : 568779.90    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคาเลขที่ซส.ก.2กบญ.010M/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590914162403553_ราคากลาง 010M-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590915145034237_ประกาศสอบราคา010M-59.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง (คุณศศินุช 094-285-5405,คุณพลอยนภัส 086-8295181)


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2559