ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(F)-096/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077031975
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงต่างระดับสามโคก - ทางหลวงหมายเลข 347 จ.ปทุมธานี
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ตุลาคม 2562 ถึง 4 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 5 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 66967154.21    บาท
ราคากลาง : 57942679.45    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 3348400    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909066           Fax :    025909068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621003103206731_ราคากลาง -096.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621003103206716_ประกาศ PEA-M(F)-096-2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : โสรยา ฤกษ์ใหญ่    E-mail : soraya.reu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 ตุลาคม 2562