ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.017M/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุกลุ่มลวดอลูมิเนียม 3 รายการ ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม
ระยะเวลาขายแบบ : 24 กันยายน 2558 ถึง 5 ตุลาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 7 ตุลาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 525,230    บาท
ราคากลาง : 525,230    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580923145729702_ราคากลาง ลวดอลู 017M-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580923145729671_ประกาศประกวดราคา 017M.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 23 กันยายน 2558