ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 คล(มต)4/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017004829
รายละเอียด : การจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์,ตัดฝาก,ปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยนและรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำระบบ1เฟสและ3เฟส ประจำปี 2562 พื้นที่ A ถึงพื้นที่ C ต.คลองสอง ถึง ต.คลองเจ็ด ม.1-16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 21 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 22 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1219800    บาท
ราคากลาง : 1219800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025987490           Fax :    025987486           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111135947861_ตารางวงเงิน ปี2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111135947845_ประกาศติดตั้งมิเตอร์.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พรทิพย์ ปุอุบล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562