ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.) 1711/2588

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS สำหรับสถานีไฟฟ้าวังจันทร์
ระยะเวลาขายแบบ : 22 กรกฎาคม 2558 ถึง 4 สิงหาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 6 สิงหาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 477000    บาท
ราคากลาง : 423000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455273 ต่อ 10620           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580714143938066_ปปช.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580714143938019_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชัยชนะ เอื้ออารีย์สินสุข    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 14 กรกฎาคม 2558