ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก2 กบษ.(บฟ.) 2210/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของสฟฟ.บ้านบึง 1 ได้แก่
1. Lightning Arrester for 115 เควี จำนวน 3 ชุด
2. 115 เควี Current Transformer , Single Phase จำนวน 3 ชุด
3. 115 เควี Inductive Voltage Transformer, Single Phase จำนวน 3 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 14 กันยายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1700708.57    บาท
ราคากลาง : 1700708.57    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038455294 ต่อ 10611           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580831093347186_1 ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580831093347123_ประกาศสอบราคาจัดซื้อ CT , PT , LA 115 kV.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เอกพงศ์ พงษา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 31 สิงหาคม 2558