ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)013M/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหา กลุ่มปรีฟอร์มเข้าปลายสาย 185 ต.มม. (ครั้งที่2)
ระยะเวลาขายแบบ : 30 พฤศจิกายน 2559 ถึง 9 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 14 ธันวาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 809990    บาท
ราคากลาง : 809990    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -ตามแบบสอบราคา เงื่อนไขการจัดซื้อ เลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)013M/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591130162849639_ประกาศราคากลางสอบราคา พัสดุรอง59 ปรีฟอร์ม ครั้งที่3.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591130162849623_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 013M-59.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการจัดซื้อตามแบบสอบราคา ก่อนยื่นซองเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2559