ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.02M/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 กลุ่ม ท่อพีวีซี form No.93-5 จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 24 มีนาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 563090    บาท
ราคากลาง : 563090    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 06032558_ประกาศราคากลาง สอบราคาพัสดุรอง ซส.02M-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการสอบราคา เพิ่มเติม


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 มีนาคม 2558