ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1นย.(กส)EB1/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61107304407
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรง งานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าบริเวณแยกไฟแดงศรีนาวา-โรงเรียนวัดศรีนาวา ต.ศรีนาวา อ. เมือง จ.นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 844070.38    บาท
ราคากลาง : 844070.38    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    037-312079           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620115155940914_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 15 มค 62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620115155940898_CCF10012562_0002.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นราศักดิ์ ปรีดา    E-mail : narasak.pre@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562