ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบง.(จซ.) 018/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 95 ต.มม. จำนวน 32,000 ม.
ระยะเวลาขายแบบ : 29 มิถุนายน 2558 ถึง 9 กรกฎาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 13 กรกฎาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1536000    บาท
ราคากลาง : 1536000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580629162650996_ประกาศราคากลาง สอบราคาสายไฟ ซส.018-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580629162650918_ประกาศสอบ 018.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช ก๋งเอี่ยม แผนกจัดซื้อจัดจ้าง โทร 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2558