ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.) 2027/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 4 (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 4 กรกฎาคม 2559 ถึง 11 กรกฎาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 12 กรกฎาคม 2559
เวลา : 8:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2024772.77    บาท
ราคากลาง : 1851100    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038455273           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590702153900820_03)ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590702153900805_ประกาศ.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภัสชา หิรัญกร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 กรกฎาคม 2559