ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.)2405/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับ Modular(Compact) Substation สถานีไฟฟ้าชั่วคราวปิ่นทอง2
ระยะเวลาขายแบบ : 23 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559
วันที่เสนอราคา : 20 กันยายน 2559
เวลา : 10:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,677,760    บาท
ราคากลาง : 1,677,760    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    097241122           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590819093307117_03)ปปช07ปิ่นทอง2.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590822115352663_22081602.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : จักรพงษ์ หยูมุ่ย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 สิงหาคม 2559