ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.2วป.(บง.)1383/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107256752
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.วาปีปทุม และ กฟย.นาดูน
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 856,000    บาท
ราคากลาง : 856,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    043799284           Fax :    -           E-mail :    Kanrutai.pan@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621107163307227_6ราคากลางอ้างอิง วป. นดน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621107163307195_เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กันต์ฤทัย ปางลิลาศ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2562